Consultancy & research

Op maat gemaakte oplossingen op basis van Legidex technologie


Indien een specifieke analyse van grote hoeveelheden juridische data nodig is, kan Legidex deze automatiseren. Dit kan in het kader van doctoraatsonderzoek, universitaire onderzoeksprojecten, maar evenzeer op vraag van juridische professionals.

Wij gebruiken de Legidex technologie in combinatie met op maat gemaakte software om de nodige analyses te maken, gebruik makend van de gepaste machine learning en NLP technieken.

Het is mogelijk om deze analyses te integreren in het Legidex kennisplatform.

Case study: analyse uitspraken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

In het kader van een universitair onderzoek verzamelden we alle uitspraken van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Op basis van vooraf bepaalde criteria werd een selectie weerhouden. De tekstinhoud van de documenten werd geëxtraheerd en opgesplitst in inleiding, bespreking, besluit en handtekening. Vervolgens werden het geslacht van de verzoeker, de citaties naar wetgeving en de beslissing probabilistisch geclassifieerd. Alle verzamelde en afgeleide data werden in gestructureerd formaat afgeleverd voor verdere analyse door de onderzoekers.